Τιμολόγηση

Αποκτήστε το Easy Project στο cloud με όλες τις μελλοντικές ενημερώσεις. Or ζητήστε λύση διακομιστή.

 

 

  
Διαχείριση έργου
Ευέλικτα εργαλεία
WBS & Mind Maps
Διαχείριση πόρων
Προϋπολογισμών του έργου
Εργαλεία ειδικών PM
HelpDesk & Ticketing
B2B CRM
Δημοφιλέστερος

Ουσιώδης

590
χρήστη / μήνα
Διαχείριση έργου
Ευέλικτα εργαλεία
WBS & Mind Maps
Δημοφιλέστερος

Επιχείρηση

1190
χρήστη / μήνα
Διαχείριση έργου
Ευέλικτα εργαλεία
WBS & Mind Maps
Διαχείριση πόρων
Προϋπολογισμών του έργου
Εργαλεία ειδικών PM
Δημοφιλέστερος

Πλατφόρμα

2390
χρήστη / μήνα
Διαχείριση έργου
Ευέλικτα εργαλεία
WBS & Mind Maps
Διαχείριση πόρων
Προϋπολογισμών του έργου
Εργαλεία ειδικών PM
HelpDesk & Ticketing
B2B CRM
 

Εταιρεία

  • Προσαρμοσμένο SLA και αφοσιωμένος διαχειριστής επιτυχίας πελατών
  • Υπηρεσίες ενοποίησης
  • Τροποποιήσεις λογισμικού
  • Λύσεις cloud υψηλής διαθεσιμότητας

Λύση διακομιστή διαθέσιμη ξεκινώντας από 1 490 €

Εύκολο έργο για τον δικό σας διακομιστή. Η εγκατάσταση του Easy Project εσωτερικού χώρου είναι δημοφιλής στην κοινότητα. Γι 'αυτό οι διαχειριστές του Easy Software προσπαθούν να προσφέρουν τις καλύτερες εφαρμογές διακομιστή.

Αποκτήστε την άδεια διακομιστή σας σε VMware, VirtualBox ή ένα προσαρμοσμένο πακέτο εγκατάστασης για την ευκολότερη αναβάθμιση του Easy Project.

Πλήρης λίστα χαρακτηριστικών

Project ManagementΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Αριθμός έργων
Gantt διάγραμμα
παρακολούθηση του χρόνου
φύλλα χρόνου
Χάρτες μυαλού WBS
Ημερολόγιο συσκέψεων και έργων
Scheduler
συνημμένα
Οργανισμός δομή
Κουμπιά δράσης
Προσαρμοσμένες αναφορές
Ευέλικτα εργαλείαΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Πίνακες Scrum
Πίνακες Kanban
Πίνακας ελέγχου Scrum Master
Πίνακας εργαλείων Sprint
Διαχείριση πόρωνΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Πόροι και κατανομές
Ωρομέτρησης
Πίνακας ελέγχου & Αναφορές
Διαχείριση ικανοτήτων
Προϋπολογισμοί / Οικονομικά ΈργουΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Προϋπολογισμών του έργου
Εξοδα ταξιδιού
Ωριαίες τιμές
Εργαλεία ειδικών PMΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Κερδισμένες Διαχείρισης Αξία
Διαγράμματα
Test Cases
Προσαρμοσμένα πεδία με τύπους
Προγραμματισμένες αναφορές
Διαχείριση Κινδύνων
HelpDeskΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Διαχείριση εισιτηρίων
Διαχείριση Que υπηρεσίας
Διαχείριση SLA
Αναφορά και KPI
Απεριόριστη πρόσβαση για πελάτες του HelpDesk
B2B CRMΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Διαχείριση λογαριασμού και επαφών
Επικεφαλής και διαχείριση καμπάνιας
Διαχείριση διανομής μολύβδου
Ευκαιρία και διαχείριση αγωγών
Διαχείριση συνεργατών και επαναπωλητών
Βιβλία τιμών και αυτοματοποίηση προσφορών
Αναφορά
Διαχείριση KPI
Διαχείριση δραστηριοτήτων
ασφάλειαΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία
2FA
Υποστήριξη διαδικασίας GDPR
Επιβολή πολιτικής κωδικού πρόσβασης
Ρυθμίσεις λήξης περιόδου σύνδεσης
SSO
Αρχεία πρόσβασης εφαρμογών
Επιτρεπόμενη πρόσβαση IP
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Διαδικτυακή βάση γνώσεων
Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών
Διόρθωση σφαλμάτων
99.9% SLA χρόνου λειτουργίας cloud
Προσαρμοσμένο SLA
Αφιερωμένος διαχειριστής επιτυχίας πελατών
Επιχειρηματικές λύσειςΟυσιώδηςΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Υπηρεσίες ενοποίησης
Τροποποιήσεις λογισμικού
Λύση υψηλής διαθεσιμότητας cloud
Υβριδική υποδομή
Έργα υλοποίησης σε όλες τις κλίμακες
Προσαρμοσμένος τομέας
Αριθμός έργων
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Gantt διάγραμμα
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
παρακολούθηση του χρόνου
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
φύλλα χρόνου
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Χάρτες μυαλού WBS
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ημερολόγιο συσκέψεων και έργων
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Scheduler
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
συνημμένα
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Οργανισμός δομή
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Κουμπιά δράσης
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προσαρμοσμένες αναφορές
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακες Scrum
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακες Kanban
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακας ελέγχου Scrum Master
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακας εργαλείων Sprint
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πόροι και κατανομές
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ωρομέτρησης
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακας ελέγχου & Αναφορές
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση ικανοτήτων
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προϋπολογισμών του έργου
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Εξοδα ταξιδιού
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ωριαίες τιμές
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Κερδισμένες Διαχείρισης Αξία
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαγράμματα
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Test Cases
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προσαρμοσμένα πεδία με τύπους
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προγραμματισμένες αναφορές
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση Κινδύνων
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση εισιτηρίων
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση Que υπηρεσίας
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση SLA
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Αναφορά και KPI
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Απεριόριστη πρόσβαση για πελάτες του HelpDesk
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση λογαριασμού και επαφών
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Επικεφαλής και διαχείριση καμπάνιας
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση διανομής μολύβδου
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ευκαιρία και διαχείριση αγωγών
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση συνεργατών και επαναπωλητών
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Βιβλία τιμών και αυτοματοποίηση προσφορών
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Αναφορά
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση KPI
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση δραστηριοτήτων
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
2FA
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Υποστήριξη διαδικασίας GDPR
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Επιβολή πολιτικής κωδικού πρόσβασης
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ρυθμίσεις λήξης περιόδου σύνδεσης
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
SSO
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Αρχεία πρόσβασης εφαρμογών
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Επιτρεπόμενη πρόσβαση IP
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαδικτυακή βάση γνώσεων
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διόρθωση σφαλμάτων
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
99.9% SLA χρόνου λειτουργίας cloud
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προσαρμοσμένο SLA
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Αφιερωμένος διαχειριστής επιτυχίας πελατών
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Υπηρεσίες ενοποίησης
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Τροποποιήσεις λογισμικού
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Λύση υψηλής διαθεσιμότητας cloud
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Υβριδική υποδομή
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Έργα υλοποίησης σε όλες τις κλίμακες
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προσαρμοσμένος τομέας
Ουσιώδης
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία

Επιχειρησιακή ασφάλεια

Γεωγραφικό σύννεφο, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων ημέρας 30

Εάν δεν αγαπάτε απόλυτα το σύννεφο Easy Project, θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Χωρίς ερωτήσεις.

Δοκιμάστε το Easy Project σε μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρη χαρακτηριστικά, προστατευμένα με SSL, Ημερήσια αντίγραφα ασφαλείας, στο Geo σας