Τι σχέδια προσφέρει η Easy Project;

Και οι εκδόσεις cloud και server του Easy Project προσφέρονται Σχέδια συνδρομής 3:

  • ESSENTIALS - περιλαμβάνει όλα τα κλασικά εργαλεία διαχείρισης έργου, όπως Διαχείριση εργασίας, Διαχείριση ευέλικτων, Παρακολούθηση χρόνου, Διαχείριση χαρτοφυλακίου, Έλεγχος και αναφορά έργων
  • Business - περιλαμβάνει όλα τα βασικά εργαλεία PM μαζί με τη Διαχείριση πόρων και τα οικονομικά
  • Πλατφόρμα - Περιλαμβάνει όλα τα βασικά και επιχειρηματικά εργαλεία PM μαζί με το CRM και το Help Desk

Κάθε πρόγραμμα συνδρομής έχει διαφορετικό σύνολο χαρακτηριστικών και διαφορετική τιμή ανά χρήστη/μήνα.

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία