en
Γλώσσα
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Μηχανική μετάφραση
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Όχι.
 • pl
 • tr

Πεδίο εφαρμογής

Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων ή ο σύμβουλος θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το πεδίο εφαρμογής, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της λύσης σας.

Θα σας αναθέσουμε έναν σύμβουλο ο οποίος θα ασχοληθεί μαζί σας από τις πρώτες απαιτήσεις έως την τελική εκπαίδευση.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλους τους τομείς:

 • Ρύθμιση συστήματος - μην χάνετε χρόνο στην αναζήτηση της τεκμηρίωσης

 • Συμβουλευτικές διαδικασίες - διευκρινίστε και βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες στην εταιρεία σας

 • Μεταφέρετε έργα Waterfall και Agile στο Easy Project - βελτιώστε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του έργου

 • Εκπαίδευση τελικών χρηστών - ενισχύστε την παραγωγικότητα των έργων σας

 • Τεχνογνωσία για διαχειριστές - ο διαχειριστής της εφαρμογής σας θα αποκτήσει τη γνώση ενός συμβούλου και ανεξαρτησίας στη διαχείριση του Easy Project

 • Ανάλυση ενοποίησης - μάθετε εάν και πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα άλλα εργαλεία σας

Ζητήστε ζωντανή διαβούλευση


Παράδειγμα του πεδίου εφαρμογής

Βασική εφαρμογή

λύση Cloud
Βασικό πρόγραμμα τιμολόγησης (έργο, εργασίες, αφιερωμένος χρόνος, άδειες)
εργαζόμενοι 10

Προτεραιότητες διαμόρφωσης / υλοποίησης:

 • Δέντρο έργου
 • Οργάνωση εργασίας
 • Βασικοί ρόλοι και τύποι χρηστών
 • Βασικές διαδικασίες PM (προγραμματισμός, εκτέλεση, έλεγχος)
 • Εστίαση στο πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα, τη διαχείριση εργασιών
 • Βασικές αρχικές σελίδες χρηστών
 • Ενσωμάτωση χρηστών

2-3 Μανάδες

Προηγμένη εφαρμογή

λύση Cloud
Σχέδιο τιμολόγησης επιχειρήσεων (+ διαχείριση πόρων, προϋπολογισμοί έργων)
εργαζόμενοι 30

Προτεραιότητες διαμόρφωσης / υλοποίησης:

 • Προηγμένες διαδικασίες PM
 • Εστίαση στη διαχείριση του πεδίου εφαρμογής, του προγράμματος και του προϋπολογισμού
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Έλεγχος έργου - Διαχείριση κερδισμένης αξίας
 • Αναφορές τμημάτων
 • Προηγμένοι ρόλοι και ιεραρχία τύπων χρηστών
 • Εκτεταμένες αρχικές σελίδες χρηστών
 • πρότυπα του έργου
 • Εκπαίδευση διαχειριστή στο διαδίκτυο

5-8 Μανάδες

Μεγάλη εφαρμογή

λύση διακομιστή
Πρόγραμμα τιμολόγησης πλατφόρμας (+ CRM, Helpdesk)
εργαζόμενοι 60

Προτεραιότητες διαμόρφωσης / υλοποίησης:

 • Τμηματοποίηση πελατών
 • Ειδικά σενάρια τύπων εργασιών
 • Εστίαση σε προσαρμοσμένες διαδικασίες για Helpdesk / CRM
 • Πολύπλοκοι ρόλοι και ιεραρχία τύπων χρηστών
 • Προσαρμοσμένες αρχικές σελίδες χρηστών
 • Αναφορά CEO
 • Πίνακες ελέγχου για ηγέτες τμημάτων
 • Εκπαίδευση χρηστών στο διαδίκτυο

8-12 Μανάδες

* Το πεδίο εφαρμογής είναι ενδεικτικό. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής θα καθοριστεί με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία