Πλήρης διαχείριση του κύκλου ζωής του έργου στον τραπεζικό τομέα - PPF Banka

Πεδίο:

Τράπεζα

Αριθμός εργαζομένων:

200 +

Πριν από την υλοποίηση Easy Project, η PPF Banka χρησιμοποίησε κλασικά εργαλεία του Microsoft Office όπως το MS Excel (για την παρακολούθηση ορόσημων, εργασιών, προϋπολογισμού και πόρων), MS PowerPoint (δημιουργία αναφορών κατάστασης έργου) και MS Project ).

Δυστυχώς, όλα αυτά είναι απλά διάφορα ανεξάρτητα εργαλεία που καλύπτουν μόνο μερικά τμήματα της διαδικασίας διαχείρισης έργου το καθένα και δεν προσφέρουν πραγματικά ποιοτική ομαδική εργασία και άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η τράπεζα έπρεπε να αναζητήσει μια λύση που θα της παρείχε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πλήρως όλα τα έργα και τις προμήθειές της σε ένα εργαλείο, προσβάσιμο σε όλους τους σχετικούς χρήστες.

PPF Banka με το Easy Project

Μετά την αξιολόγηση των υφιστάμενων λύσεων λογισμικού στην αγορά, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Easy Project ως εργαλείο με τις μεγαλύτερες δυνατότητες να προσφέρουμε πλήρη χαρακτηριστικά διαχείρισης του κύκλου ζωής του έργου. Εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί από την έναρξη του έργου, μέσω του σχεδιασμού, της εκτέλεσης του έργου έως το κλείσιμο του έργου, το οποίο μπορεί επίσης να παράσχει πρόσθετα χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η οικονομική διαχείριση, η εκτενή αναφορά και η οποία θα μας βοηθήσει επίσης να εφαρμόσουμε ευέλικτη μεθοδολογία στην εταιρεία μας να μην μας περιορίσουν μόνο την προσέγγιση των καταρρακτών.

Το λογισμικό Easy Project έρχεται είτε στο cloud είτε ως λύση διακομιστή. Ως Τράπεζα με ειδικές πολιτικές προστασίας και προστασίας δεδομένων, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το δικό μας server. Το λογισμικό έρχεται με επαγγελματική εφαρμογή και επακόλουθη εκπαίδευση από επαγγελματίες συμβούλους του Easy Software με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση αυτού του λογισμικού, το οποίο στην πραγματικότητα αποδείχθηκε από τη Gabriela, τον σύμβουλο που ανατέθηκε στην εφαρμογή μας.

Εκτός από την τακτική υλοποίηση του πυρήνα της εφαρμογής και των πρόσθετων εντύπων που αγοράσαμε, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και για προσαρμοσμένη ανάπτυξη λόγω κάποιων από τις πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις μας.

Τράπεζα

Χώρες 20

Υπάλληλοι 200 +

PPF Banka με το Easy Project

"Μετά την αξιολόγηση των υφιστάμενων λύσεων λογισμικού στην αγορά, αποφασίσαμε να κάνουμε το Easy Project ως εργαλείο με τις μεγαλύτερες δυνατότητες να προσφέρουμε πλήρη χαρακτηριστικά διαχείρισης του κύκλου ζωής του έργου".

Βασικά οφέλη του Easy Project για την PPF Banka

Με το Easy Project έχουμε αποκτήσει εξειδικευμένο αλλά προσαρμόσιμο εργαλείο για την πολύπλοκη διαχείριση του κύκλου ζωής του έργου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του φάσματος των έργων (WBS), της διαχείρισης του χρονοδιαγράμματος (Gantt), της διαχείρισης έργων, της εξελιγμένης διαχείρισης πόρων και χρηματοδότησης, καταρράκτες και ευέλικτες προσεγγίσεις διαχείρισης έργων, παρέχοντας άμεση πρόσβαση και ηλεκτρονική αναφορά σε όλους τους συμμετέχοντες χρήστες. Ένα σύστημα που ήταν επίσης πλήρως ενσωματωμένο στο εσωτερικό μας οικοσύστημα πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας SSO (Single Sign-On), για την παροχή πρόσβασης στους χρήστες χωρίς την ανάγκη πρόσθετης σύνδεσης με την εφαρμογή.

Τα πιο χρησιμοποιημένα εργαλεία διαχείρισης έργων από την PPF Banka


Διαχείριση πόρων και διαχείριση οικονομικών

Να είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά όλους τους ανθρώπινους πόρους που συμμετέχουν στα έργα μας και να έχουμε πάντα τα χρήματά μας υπό έλεγχο.


Πίνακες ελέγχου κατάστασης έργου

Για να έχετε άμεσο προσαρμόσιμο εργαλείο αναφοράς κατάστασης με την επιλογή να δημιουργείτε αναφορές εκτός σύνδεσης (π.χ. PDF) μόνο με λίγα κλικ. Κάνοντας την αναφορά μας πιο αποτελεσματική και πολύ λιγότερο χρονοβόρα.

Προσαρμοσμένες τροποποιήσεις

Ενιαία Σύνδεση για να μην ενοχλούν τους χρήστες του συστήματος με πρόσθετη σύνδεση στην εφαρμογή.

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία