en
Γλώσσα
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Μηχανική μετάφραση
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Όχι.
 • pl
 • tr

Συμφωνία GDPR

Η Easy Software λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) φέρνει μια σειρά από προκλήσεις σε όλους τους οργανισμούς και έγινε ένα από τα θέματα με τη μεγαλύτερη απήχηση των επιχειρήσεων.

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες της Easy Project και ουσιαστικά όλη την κοινότητα του έργου ένα αξιόπιστο λογισμικό που επιτρέπει την αποτελεσματική εκπλήρωση όλων των καθηκόντων των επεξεργαστών δεδομένων.

Το παρόν έγγραφο παρέχει απαντήσεις σε:

 • Είμαι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, πώς μπορώ να πετύχω το GDPR συμβατό με το Easy Project
 • Χρησιμοποιώ το Easy Project cloud, είναι αυτή η υπηρεσία συμβατή με τον GDPR;
 • Πρέπει να μάθω εάν το Easy Software διαθέτει όλες τις διαδικασίες ασφαλείας.

1. Ορολογία

Εύκολο Λογισμικό είναι κατασκευαστής του Easy Project.

Ελεγκτής Δεδομένων - η οντότητα που καθορίζει τους σκοπούς, τους όρους και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου, είναι ο οργανισμός σας.

Επεξεργαστής δεδομένων – η οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων· σε αυτό το έγγραφο:

 • Cloud client του Easy Project: Το Easy Software είναι ο Επεξεργαστής Δεδομένων και τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στις υπηρεσίες cloud μας βάσει κανόνων που έχετε ορίσει εσείς, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, στην εφαρμογή cloud Easy Project.
 • Χρήστες διακομιστών του Easy Project: Το Easy Software δεν είναι Επεξεργαστής Δεδομένων. Αλλά το Easy Project θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τα δεδομένα σας σωστά.

Εύκολο έργο είναι μια εφαρμογή που μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Επικοινωνία είναι μια λειτουργία Easy Project που διευκολύνει τη χρήση Προσαρμοσμένων Πεδίων (συγκεκριμένα στην οντότητα δεδομένων «Προσωπική επαφή» και «Υπεύθυνος οντότητας») για τη διαφοροποίηση μεταξύ προσωπικών δεδομένων και άλλων τυχαίων δεδομένων που αποστέλλονται στο Easy Project.  

2. Εισαγωγή

Η Easy Software ως κατασκευαστής του Easy Project εισάγει ενημερώσεις του Easy Project προκειμένου να βοηθήσει τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από τον κανονισμό GDPR.

Ταυτόχρονα, για τους πελάτες μας στο cloud, αυτό το έγγραφο παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το Easy Software που ενεργεί ως Επεξεργαστής Δεδομένων.

Επίσης, η Easy Software δηλώνει ότι ως εταιρεία με την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διευκολύνει ώστε όλες οι διαδικασίες, οι συμβάσεις, οι προμηθευτές, η πρόσβαση σε δεδομένα και άλλα να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του GDPR.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, το παρόν έγγραφο είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν περιλαμβάνει καμία δεσμευτική διάταξη. Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί στα αγγλικά και θα θεωρείται η μόνη σχετική έκδοση. Οποιαδήποτε έκδοση του εγγράφου μεταφρασμένη σε άλλες γλώσσες παρέχεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη μέσω αυτόματης μετάφρασης και δεν έχει νομική βαρύτητα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή σύγκρουσης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε μεταφρασμένης έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει σε όλα τα θέματα.

3. Εύκολο έργο για όλους τους ελεγκτές δεδομένων

Το Easy Project φέρνει τις ακόλουθες δυνατότητες στους Ελεγκτές Δεδομένων για να αυξήσει την ασφάλεια των δεδομένων και να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του GDPR.

 • Εκτεταμένη εφαρμογή πολιτικής κωδικοποίησης
  • Ορισμός χρήσης ελάχιστου μήκους, χρήσης μεγάλων γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων στον κωδικό πρόσβασης
  • Όριο χρόνου για την εγκυρότητα του κωδικού πρόσβασης και τον έλεγχο επανάληψης κωδικού πρόσβασης
  • Αυτόματος χρήστης αποσύνδεσης μετά από μια χρονική περίοδο
  • Δυνατότητα επανεισαγωγής του κωδικού πρόσβασής σας προκειμένου να χειριστείτε τους ρόλους και τα προνόμια των χρηστών
 • Χαρακτηριστικά GDPR:
  • Δικαίωμα να ξεχαστείς: Η διαγραφή της επαφής είναι μια παραδοσιακή δυνατότητα, αλλά μπορεί να διαταράξει τη συνοχή των δεδομένων, τις αναφορές κ.λπ., καθώς υπάρχει η πιθανότητα η επαφή να συνδέεται με έργα, Tasks, CRM και άλλες οντότητες. Μπορεί, ωστόσο, να καταστρέψει δεδομένα σχετικά με το προφίλ των πελατών σας.
  • Ανωνυμοποίηση επαφών: επιτρέπει τη διαγραφή δεδομένων από την επαφή, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την ταυτοποίηση του ατόμου μέσω της λειτουργίας κατακερματισμού που εκτελείται σε όλα τα προσωπικά δεδομένα. Τα ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τις υπηρεσίες, τις εργασίες και άλλες πληροφορίες του πελάτη θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε σε συγκεντρωτικό, τεχνικό και αναλυτικό επίπεδο.
  • Δικαίωμα πρόσβασης: Ένα συγκεκριμένο κουμπί που εξάγει τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτοματοποιημένη αναγνώσιμη μορφή (XML) για να εκπληρώσετε την υποχρέωσή σας να παρέχετε πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων.
 • Περιορισμένη ορατότητα δεδομένων – είναι μια κρίσιμη απαίτηση του GDPR που ζητά από τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων να περιορίζουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εκείνα τα άτομα που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Το Easy Project φέρνει δύο προσεγγίσεις σε αυτό το πρόβλημα:
  • Ένας περιορισμός πρόσβασης στις Επαφές γενικά.
  • Ένας περιορισμός πρόσβασης στις Επαφές μόνο για συγκεκριμένους τύπους επαφών. Συνήθως, όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Επαφές με τον τύπο Εταιρεία (οι εταιρείες δεν υπόκεινται σε GDPR) και να περιορίζουν την πρόσβαση στις Επαφές με τον τύπο Personal μόνο σε επιλεγμένους χρήστες. Έτσι, ο χρήστης χωρίς άδεια μπορεί να δει ότι υπάρχει μια επαφή συνδεδεμένη (δείτε μόνο το όνομα) αλλά δεν μπορεί να δει άλλα δεδομένα που μπορεί να επιτρέπουν προσωπική ταυτοποίηση.
  • Προσαρμοσμένη ορατότητα πεδίου – ορισμένα δεδομένα μπορούν να περιοριστούν ώστε να είναι ορατά μόνο από
   • α) Χρήστης / κατάλογος χρηστών
   • β) Ομάδα χρηστών / λίστα ομάδων χρηστών
   • γ) Τύπος χρήστη / λίστα τύπων χρηστών
  • Έλεγχοι δράσης των χρηστών
   • Το Easy Project παρέχει πλήρη αρχεία καταγραφής σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της δράσης Προβολή.
   • Τώρα το Easy Project φέρνει μια λειτουργία για τη διαχείριση των αρχείων καταγραφής προκειμένου να εκπληρώσετε την εσωτερική σας διαδικασία.
  • Περιορισμένη ορατότητα δεδομένων – είναι μια κρίσιμη απαίτηση του GDPR που ζητά από τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων να περιορίζουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εκείνα που είναι απαραίτητα κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Easy Project σύμφωνα με το GDPR

 • Προσδιορίστε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγετε στο Easy Project.
 • Κάντε αυτό τον εσωτερικό κανονισμό όλα τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συμπληρωθούν στα Προσαρμοσμένα πεδία, όχι εγγενή πεδία του Easy Project. Ωστόσο, η προτεινόμενη προσέγγιση είναι να αποφασίσετε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο στις Επαφές.
  • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Ανωνυμοποίηση, το Δικαίωμα στη Λήθη και το Δικαίωμα Πρόσβασης, θα έχετε έναν κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο όλα τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να βρίσκονται στις Επαφές.
  • Προσδιορίστε ποια δεδομένα υπόκεινται σε διαγραφή για ανωνυμοποίηση – μπορείτε να το κάνετε στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πεδίου της Επαφής.
  • Αποφασίστε ποιοι χρήστες του Easy Project χρειάζονται πρόσβαση στις Επαφές και περιορίστε την πρόσβαση ανά τύπο επαφής.
  • Εάν χρειάζεστε όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις Επαφές, αλλά ορισμένοι θα δουν ένα περιορισμένο σύνολο δεδομένων, απλώς ορίστε την προσαρμοσμένη ορατότητα πεδίου.
 • Προσδιορίστε ποια προσαρμοσμένα πεδία εκτός των Επαφών πρέπει να προστατεύονται και ορίστε ανάλογα την ορατότητα των δεδομένων.
 • Αυξήστε την επιβολή πολιτικής κωδικού πρόσβασης του Easy Project.
 • Δικαίωμα στη λήθη και δικαίωμα πρόσβασης:
  • Συνιστούμε να ορίσετε ένα Πρότυπο Έργου που θα επισημοποιούσε όλα τα βήματα για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων από όλα τα συστήματα με μεγάλη λεπτομέρεια. Μόλις έρθει ένα αίτημα, μπορείτε απλώς να τεκμηριώσετε ότι όλα τα βήματα έγιναν σύμφωνα με την εσωτερική σας διαδικασία.
 • Δημιουργήστε έναν κανονισμό για το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να διατηρήσετε τα δεδομένα ελέγχου ενεργειών χρήστη (καταγραφή) και διαμορφώστε τον ανάλογα στο Easy Project.

4. Εύκολο έργο στο σύννεφο

Το Easy Software παρέχει το Easy Project ως υπηρεσία στο cloud. Για πελάτες cloud, το Easy Software λειτουργεί ως Επεξεργαστής Δεδομένων. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, πληρούμε τις απαιτήσεις GDPR χάρη στα ακόλουθα:

 • Η Easy Software εφάρμοσε τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα για τον περιορισμό της πιθανής πρόσβασης σε δεδομένα μόνο σε εξαιρετικές και απαιτούμενες περιπτώσεις, καθώς και σε άλλες απαιτούμενες τεχνικές, διοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR. Ο ειδικός κατάλογος των μέτρων και άλλων όρων Επεξεργασίας δεδομένων υπόκειται σε δεόντως συναφθείσα Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • Εάν είστε οργανισμός της ΕΕ, είναι εγγυημένο ότι η παρουσία του Easy Project (και έτσι τα δεδομένα και τα αντίγραφά τους σε τοποθεσίες αποκατάστασης καταστροφών) αποθηκεύονται εντός της ΕΕ.
 • Το Easy Software χρησιμοποιεί μόνο επαληθευμένα Κέντρα Δεδομένων με ασφάλεια υψηλού επιπέδου και όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις ISO. Λεπτομέρειες μπορούν να δοθούν κατόπιν αιτήματος.
 • Για τη μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας, HTTPS για προγράμματα περιήγησης και κρυπτογράφηση SSH-2. Τα τείχη προστασίας που περιορίζονται σε HTTPS και άλλες κανονικές ρυθμίσεις πληρούν τις απαιτήσεις GDPR. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τα σύννεφα εδώ.
 • Η ασφάλεια μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με Private Cloud υπηρεσία όπου η ατομική ασφάλεια μπορεί να επεκταθεί με μια μεμονωμένη διαμόρφωση του αποκλειστικού διακομιστή (HW). Σε τέτοιες περιπτώσεις, είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και οργάνωσης.

5. Easy Software και τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Easy Software είναι κατασκευαστής πλατφορμών διαχείρισης έργων. Το Easy Software είναι επιχείρηση ένας επιχειρηματικός εμπορικός οργανισμός. Σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμεύουν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών του Easy Software για οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, υπάρχουν δεδομένα για άτομα που συλλέγονται επίσης και αυτά θεωρούνται ως δεδομένα υπό την προστασία του GDPR.

5.1. Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα

 • Ονομα και επίθετο
 • Τηλέφωνο
 • Ε-mail
 • Εταιρεία
 • Θέση στην εταιρεία
 • Επιτεύγματα κατάρτισης και πιστοποίησης που αποκτήθηκαν για προϊόντα του Easy Software
 • Ιστορικό σχετικά με την επίσκεψη των σελίδων προϊόντων του Easy Software.
 • Διεύθυνση IP

5.2. Σκοπός της συλλογής, επεξεργασίας και μορφοποίησης δεδομένων

Το Easy Software συλλέγει δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Δημιουργήστε μια εμπορική συνεργασία με οργανισμούς. Και για το σκοπό αυτό, το Easy Software μπορεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με πρόσωπα επαφής σε τέτοιους οργανισμούς.
 • Παροχή υπηρεσιών σε υπάρχοντες πελάτες (ο οργανισμός και για το σκοπό αυτό, η Easy Software μπορεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με πρόσωπα επικοινωνίας σε τέτοιους οργανισμούς.
 • Ενημερώστε τους πελάτες και τους πιθανούς πελάτες σχετικά με τις νέες λειτουργίες, τις κυκλοφορίες και άλλα μηνύματα τόσο ενημερωτικού όσο και μάρκετινγκ χαρακτήρα.

Συλλογή:

 • >Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για άτομα συλλέγονται μέσω φορμών επικοινωνίας, κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας απευθείας από τους οργανισμούς ή/και πρόσωπα ή/και διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα (π.χ. δεδομένα από εμπορικά μητρώα).

Συνδυασμός δεδομένων και δημιουργία προφίλ:

 • Η Easy Software επεξεργάζεται δεδομένα μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, αλλά δεν προσδίδει προφίλ σε κανένα άτομο ούτε υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που θα είχε αντίκτυπο στα αντίστοιχα άτομα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμεύουν μόνο ως στοιχεία επικοινωνίας σε έναν οργανισμό και χρησιμοποιούνται αναλόγως για τέτοιο σκοπό.
 • Εύκολη Λογισμικό προφίλ οργανισμών για στατιστικούς, μάρκετινγκ και επιχειρηματικούς σκοπούς. Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν υπόκεινται σε αυτές τις αναλύσεις.
 • Το Easy Software συνδυάζει όλα τα δεδομένα στο δικό του σύστημα πληροφοριών (Easy Project) στο Entity Contact ή στο Entity CRM.

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία