en
Γλώσσα
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Μηχανική μετάφραση
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Όχι.
 • pl
 • tr

Ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές PM που βρίσκονται στον πυρήνα του Easy Project;

Το «Τριγωνικό Σιδήρου» της διαχείρισης έργων βρίσκεται στον πυρήνα του Easy Project. Το Πεδίο Έργου διοικείται μέσω του WBS, οι Χάρτες γίνονται στο Gantt και οι Πόροι διαχειρίζονται μέσω του Γενικού Σχεδίου Πόρων. Η απόδοση του έργου μπορεί να αξιολογηθεί σε καμπύλες S κερδισμένης αξίας, κίνδυνος σε RBS και καθημερινή εργασία σε πίνακες Kanban. Το Easy Project διαθέτει ενότητες για Help Desk, Finance και CRM. DevOps και Business Intelligence έρχονται σύντομα.

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία