en
Γλώσσα
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Μηχανική μετάφραση
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • Όχι.
 • pl
 • tr

Ταμειακή ροή στο γράφημα Gantt

Για να δείτε ταμειακές ροές τόσο σε έργα όσο και σε παγκόσμια κλίμακα Easy Gantt, απλά επιλέξτε Ροή μετρητών στο μενού Εργαλεία. Φυσικά, η λειτουργία ροής μετρητών είναι διαθέσιμη μόνο όταν Το πρόσθετο χρημάτων εγκαθίσταται στο Easy Project. Κάνοντας κλικ σε αυτό προστίθεται μια νέα οριζόντια γραμμή στη γραμμή χρόνου. Αυτή η γραμμή εμφανίζει αριθμούς που αντιπροσωπεύουν τα υπόλοιπα του προγραμματισμένα εισοδήματα και έξοδα ανά επιλεγμένη περίοδο (ημέρα, εβδομάδα, μήνα).

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Εμφανίζει τα υπόλοιπα ταμειακών ροών κατευθείαν στο διάγραμμα Gantt
 • Απαιτείται δομοστοιχείο χρήματος για να δείτε και να επεξεργαστείτε αυτά τα υπόλοιπα
 • Τα υπόλοιπα ανά μεμονωμένο έργο εμφανίζονται στις αντίστοιχες γραμμές του έργου
 • Δείχνει λεπτομέρειες ανά υποπρογραμμάτων

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία